De bromfiets verzekering, dit mag u er van verwachten

De bromfiets verzekering is een verzekering die elke eigenaar en bestuurder van een bromfiets verplicht moet afsluiten. Deze beslissing is door de overheden van verschillende landen (waaronder dus ook Nederland) gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen die zich met een bromfiets in het verkeer begeeft is gedekt tegen mogelijke schade die bijvoorbeeld ontstaat als gevolg van een aanrijding. Een bromfiets verzekeren is echter niet alleen maar mogelijk door middel van de WA-verzekering. U kunt er dan ook in de praktijk eveneens voor kiezen om een meer uitgebreide verzekering af te sluiten. Hoe dan ook, bent u ook benieuwd naar wat u nu precies van de bromfiets verzekering allemaal kunt verwachten? Lees dan snel verder en u zult er alles over ontdekken hier op deze pagina!

             Hoeveel gaat de bromfiets verzekering mij kosten?

Het zal u niet verbazen dat het afsluiten van een bromfiets verzekering in de praktijk ook altijd gepaard gaat met bepaalde kosten. De hoogte van de verzekeringspremie zal in eerste instantie worden bepaald door de specificaties waar de bromfiets over beschikt. Met andere woorden, een zware bromfiets zal in de praktijk altijd meer kosten om te laten verzekeren dan een ander model met beperktere technische specificaties. Hoe komt dat? Zeer eenvoudig. Dat is namelijk het gevolg van het feit dat er bij een aanrijding door een bromfiets met zwaardere specificaties al snel sprake kan zijn van een aanzienlijk hoger uitvallend kostenplaatje.

De technische specificaties van uw bromfiets zullen dus de basis vormen voor de kostprijs van uw bromfiets verzekering. Dit gezegd zijnde is het zo dat dit lang niet de enige factor is welke van belang is. Het spreekt immers voor zich dat ook de dekkingen die u wenst hun invloed zullen hebben op de kostprijs welke u voor uw bromfietsverzekering zult moeten betalen. Des te uitgebreider de dekkingen zijn die u wenst, des te hoger uiteraard ook de kosten zullen uitvallen. Hoeveel uw bromfiets verzekering u in de praktijk precies zal kosten valt helaas niet zomaar aan te geven. Teveel zaken oefenen daar immers een bepaalde invloed op uit.

Wat kan ik doen met mijn eigen risico?

Bij de meeste mensen die reeds één of meerdere verzekeringen hebben afgesloten is het ongetwijfeld wel bekend dat er nagenoeg altijd een soort van eigen risico bestaat om rekening mee te houden. Het eigen risico dat u moet betalen voor uw bromfiets verzekering staat in tegenstelling tot wat veel mensen op het eerste zicht vermoeden niet vast. Wel is het zo dat er uiteraard niet onder een bepaald bedrag kan worden gegaan. Het is in de praktijk echter wel zo dat u ervoor kunt kiezen om het eigen risico vrijwillig te verhogen. Dat lijkt in eerste instantie misschien niet de beste keuze te zijn, maar toch brengt dit zeker een voordeel met zich mee. Hoe hoger het eigen risico ligt, des te lager immers de verzekeringspremie wordt.

Voor mensen die slechts een beperkt risico lopen met hun bromfiets kan bovenstaande uiteraard zeer interessant zijn. Door het vrijwillig verhogen van het eigen risico zorgt men er namelijk voor dat de verzekeringspremie niet één keer, maar wel op periodieke basis aanzienlijk lager komt te liggen. Dit terwijl u wel nog altijd kunt genieten van dezelfde dekkingen. Let wel, heeft u op een bepaald ogenblik toch een schadegeval voor handen? Dan spreekt het voor zich dat u wel eerst meer geld zult moeten betalen. Alleen het bedrag boven het eigen risico wordt immers gedekt door de verzekeraar.

Welke bromfiets verzekering moet ik nu verplicht afsluiten?

Zoals we reeds hebben aangegeven geldt voor de bromfiets verzekering dat ze een wettelijk verplichte verzekering is. Veel mensen vinden dit vreemd en hebben dan ook de grootst mogelijke moeite om te achterhalen welk type bromfiets verzekering zij nu precies moeten afsluiten. Daar gaan wij nu verandering in brengen. Het is namelijk zo dat de wettelijk verplichte bromfiets verzekering die variant is welke uitsluitend schade dekt die wordt aangebracht ten opzichte van derden. Het gaat hierbij dus voor alle duidelijkheid om de zogenaamde WA-verzekering. Het is mogelijk om een meer uitgebreide bromfiets verzekering af te sluiten, maar hiervoor geldt dus geen wettelijke verplichting.

De WA-bromfiets verzekering dient te worden afgesloten vanaf het moment dat de bromfiets in het verkeer wordt gebracht. Dit is dus niet iets dat u op een later tijdstip nog kunt doen, integendeel. Wordt u bij een controle tegengehouden door de politie en heeft u er op dat ogenblik nog niet voor gekozen om de wettelijk verplichte bromfiets verzekering af te sluiten? Dan zal u dat zo goed als zeker op een pittige boete komen te staan.

Hoe de premie van uw bromfiets verzekering drukken?

Het spreekt voor zich dat u de kosten die uw bromfiets verzekering met zich meebrengt in de praktijk zo beperkt mogelijk zult willen houden. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan, althans zo lijkt het op het eerste zicht. Toch hoeft dat niet het geval te zijn, in de praktijk is het namelijk zo dat er op verschillende manieren een besparing op uw bromfiets verzekering kan worden gerealiseerd. Hoe dan? Zeer eenvoudig, namelijk door rekening te houden met de bespaartips die we hieronder voor u op een rijtje hebben gezet.

  1. Door uitsluitend de wettelijk verplichte WA-verzekering af te sluiten;
  2. Door vrijwillig het eigen risico van uw bromfiets verzekering te verhogen;
  3. Door de premie bij verschillende verzekeraars tegenover elkaar af te wegen;

Bovenstaande bespaartips maken aldus duidelijk dat u absoluut niet verplicht bent om genoegen te nemen met de standaard verzekeringspremie welke is verbonden aan bromfiets verzekering, integendeel. Onder meer door het verhogen van het eigen risico is het dan ook in de praktijk perfect mogelijk om de periodieke kostprijs van uw bromfiets verzekering te verlagen. Let wel, op het ogenblik dat er dan sprake is van een schadegeval zullen de kosten die u zelf moet betalen uiteraard aanzienlijk hoger komen te liggen. Wilt u sowieso kunnen rekenen op de scherpste prijs voor uw bromfiets verzekering zonder dat u daarvoor genoodzaakt bent om het eigen risico op te trekken? Dan is het altijd de moeite waard om ervoor te kiezen om een vergelijking tussen verschillende verzekeraars uit te voeren.

Bij DIKS VERZEKERINGEN staan ze dag én nacht voor u klaar!